อนุทิน 165373 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๓

สัปดาห์ที่ผ่านมา…ย่าบุษไปราชการที่ กทม. ทางโรงเรียนได้ให้ App วิชาหลายวิชา (Virtual School Online) กับพี่ฟ้าครามมาดาวน์โหลด พร้อมให้ Use name + Password พี่ฟ้าครามมาเรียนทาง Website…เธอทำได้ด้วยตัวของเธอเอง…แม่อ้อมนั่งดูไปพร้อมกับนั่งเรียน นั่งดูเธอทำข้อสอบ การเรียนรู้ทาง e Learning ไปด้วย…มี Pre test แล้วก็มีการนั่งเรียน เหมือนเมื่อ ๑๖ ปี ที่ผ่านมา ที่ย่าบุษได้เรียนการบริหารงานบุคคลยุคใหม่จากสำนักงาน ก.พ. เลยอ่ะ!!!…สำหรับครู ผู้ปกครอง ก็ตาม Re check เธออีกที…ทันสมัยจริง ๆ แค่อายุ ๘ ขวบเอง ย่าว่ามีอะไรที่เธอต้องเรียนรู้อีกมากมายค่ะ “พี่ฟ้าคราม”…ยุคนี้ ชีวิต คือ การเรียนรู้ค่ะ

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)