อนุทิน 165372 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๒

ยิ่งอายุมากขึ้น…หากเราทำตัวกลาง ๆ ไม่เข้าข้างใด เราจะเห็นอะไรในบางอย่าง…เช่น สังคมมากมายด้วยปัญหาเพราะเหตุใด…แม้แต่ในวงการศึกษา ในที่ทำงาน สถานการณ์ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุใด…แค่ได้รู้ ได้เห็น ที่สุดก็คือ การปล่อยวาง…ไม่เก็บมาคิด เพราะการคิดจะอยู่ในวงจำกัด คือ ของตนเองเท่านั้น ห้ามล้ำเส้น ออกจากนอกตนเอง จะได้ไม่เครียดแล้วเก็บมาคิด…หลักธรรมที่เดินตามรอยพระพุทธองค์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)