อนุทิน 165349 - prayat duangmala

การศึกษา..กับ รมต.คนใหม่ แนวนโยบาย..ยุบ รร.ขนาดเล็ก.ไม่บรรจุ ผอ. รร.ขนาดเล็ก..เพื่อยุบรวม..กับ รร.ที่ขาดครู ที่เจอกับ ครูลาออก เกษียณ 8 ห้องเรียน ไม่มีครู เหลือ ผอ. กับธุรการ พนักงาน ..ผลสัมฤทธิ์..จะเทียบเคียงกับ รร.ใหญ่ กลาง ได้อย่างไร

เขียน 22 Aug 2019 @ 15:18 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นโยบายนี้ ตั้งอยู่ความคิดด้านการบริหารอย่างเดียวหรือเปล่านะครับ สนใจการกระจายโอกาสทางการศึกษาหรือเปล่าหนา ???

เขียนเมื่อ 

รมต. ศึกษาคนใหม่ ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น จนน่าใจหายครับ