อนุทิน 165321 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๑

วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒…เตรียมตัวเข้า กทม. เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับผลงานวิชาการ…ยังไม่นิ่งกับระเบียบปฏิบัติของผลงานวิชาการของสายสอน…ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งว่า มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนมากมาย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)