อนุทิน 165310 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๐๙

วันนี้…ได้รายงานยอดการจัดอบรมให้กับผู้บริหารคนเก่า และคนใหม่ที่รักษาการทราบ ถึงรายรับ - รายจ่ายของมหาวิทยาลัย…ได้รับคำชมจากผู้บริหาร ท่านเอ่ยคำชมว่า “เยี่ยมมาก ๆ”…คำชมทั้งหมด พี่บุษยกให้กับน้อง ๆ ทีมกองบริหารงานบุคคลทุกคนว่า…”เธอเยี่ยมมาก”…นี่คือ หลักสูตรที่เป็นเบื้องต้นในการทำ ต่อไปกำลังตามมาหลากหลาย…Skill + Competency ที่พี่บุษมี ก่อน ๓ ปีที่จะเกษียณขอมอบไว้ให้พวกเธอได้ทำมาหากินต่อไป…สำคัญที่หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา และสมัย แต่ไม่ทิ้งกฎ ระเบียบเดิม

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)