อนุทิน 165283 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๐๕

เช้านี้…ย่าบุษไปส่งพี่ฟ้าครามเข้าค่ายที่อุทยานธรรมชาติ ต.วังดินสอ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กับทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ…เธอขอเอาโทรศัพท์ไปด้วย เพราะมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)