อนุทิน 165280 - ต้นโมกข์

ประเทศสิงคโปร์ยกเลิกการจัดลำดับการสอบในโรงเรียน เขากล่าวว่าการเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน ตอนที่ 1

ไม่ว่าเด็กจะเรียนชั้นแรกหรือชั้นสุดท้ายจะไม่ถูกบ่งชี้ว่าเรียนประถมหรือมัธยมด้วยรายงานของโรงเรียนในปีหน้าในสิงคโปร์อีอกต่อไป สิ่งนี้เป็นก้าวหนึ่งจากความหวังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ชื่อ Ong Ye Kung ที่แสดงให้เห็นว่า “การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน”

รายงานของโรงเรียน (ใบเกรด) จะหยุดการแสดงเรื่องตำแหน่งของนักเรียนในชั้นเรียน หรือเป็นกลุ่มอีกต่อไป ข้อมูลต่อไปนี้จะไม่แสดงด้วย เช่น ค่าเฉลี่ยชั้นและระดับ, คะแนนสูงสุดหรือต่ำสุด, การขีดเส้นใต้หรือการทำสีสำหรับคะแนนที่ตก, การแสดงว่าผ่านหรือตกตอนปลายเทอม, ค่าเฉลี่ยเกรดแต่ละวิชา, คะแนนรวมทั้งหมด, ภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (L1R5) หรือวิชาสามวิชาที่เกี่ยวข้อง, อังกฤษ, เลข (EMB3) และ EMB1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา กล่าวในวันศุกร์ (กันยายน 28) ว่า การเปลี่ยนแปลงคือการให้นักเรียนแต่ละคนมุ่งเน้นอยู่ที่ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (learning progress) และกีดกันพวกเขาที่เน้นอยู่ที่การเปรียบเทียบมากเกินไป

ในปีหน้าเป็นต้นไป การสอบทุกอย่างสำหรับเด็กประถม 1 และ 2 นักเรียนจะถูกไม่ให้ข้อมูลอย่างที่กล่าวไว้แล้ว และไม่ว่ารูปแบบของการประเมินผลจะเป็นเช่นไร พวกเขาจะไม่นับไปตามเกรดทั้งหมด

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษากล่าวว่า พวกครูจะเริ่มต้นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการอภิปราย, การบ้าน, และคำถามสั้นๆ (quizzes) โรงเรียนสามารถใช้วิธีการอื่นๆ เช่น การพรรณนาเชิงคุณภาพ (qualitative descriptors) แทนที่จะสอบเอาคะแนน และให้เป็นเกรด เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนในประถม 1 และ 2 นี้

แปลและเรียบเรียงจาก

Jonas Nyabor. Singapore abolishes school exam ranking, says learning is not competition.

เขียน 18 Aug 2019 @ 19:17 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เมืองไทย…ควรปรับเปลี่ยนได้แล้วมังคะ อาจารย์ต้น ย่าบุษ…อยู่ในกระทรวง ศธ. มานาน จนมาอยู่กระทรวงใหม่…เห็นการศึกษาที่ผ่านมาว่า คือ การแข่งขัน แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ มันแค่ส่วนหนึ่งเอง…แต่สิ่งที่สำคัญที่อยู่ในตัวมนุษย์ นั่นคือ ความสามารถ ทักษะ ที่แต่ละคนอาจมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันมากกว่า แต่ทำอย่างไร เมื่อทำงาน จะสามารถนำพาสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวคนเหล่านี้ ให้ออกมาเพื่อช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้มากกว่าค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์ทุกประการครับ

เขียนเมื่อ 

ไทยแลนด์..ถ้า ศธ.คิดได้อย่างนี้คงพัฒนาไปไกลแล้ว..ถูกเปรียบเทียบ..กล่าวหาเด็ก..ว่า..มากมาย..หยุดได้คงก้าวหน้ามากครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบอาจารย์ประหยัดทุกอย่างครับ เมืองไทยพอเปลี่ยนรัฐมนตรี นโยบายก็เปลี่ยนไปหมดครับ