อนุทิน 165273 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๐๓

มันคง คือ ใช่ ทางของนายอ่ะ!!!…

ข้อสังเกต : ในการเขียน จะเขียนติดเส้นบน แต่อักษรไทยเวลาเขียน จะเขียนติดเส้นล่าง…อักษรที่นายฝึกเขียน…ความเห็น (0)