อนุทิน 165271 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๐๒

นี่คือ “การฝึก” ฝึกเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ…อาจารย์ภัครส่งมาให้แม่บุษ บอกว่า “เพิ่งหัดเรียนภาษาเขมรมา ลองฝึกดู เพราะเดี๋ยวต้องไปอ่านในใบลาน”…ภาษาเขมร + อักขรวิทยาโบราณ + จารึกล้านนา (ตัวฝักขาม)…แม่ถามว่า “แล้วจะเรียนได้ไหมนั่น!!!” นายตอบแม่มาว่า…”ได้สิ!!! ชอบนะ” และสิ่งนี้ ที่นายเขียนมาให้แม่ดู…อุต๊ะ!!! ช่วงนี้ นายบอกว่า ไม่เรียนในห้องก็อยู่ตามวัด คริ ๆ ๆ ได้บรรยากาศไปอีกแบบ “เด็กวัด“…นายบอกว่า “ต้องคัดเป็นพัน ๆ รอบเลยนะแม่ กว่าจะได้แบบนี้…ทำให้แม่นึกถึงตอนแม่เรียนสาขาวิชาการเลขานุการเลย…ครูสอนให้แม่หัดเขียนวิชาชวเลข ซึ่งแม่ก็ทำได้เกรด A มาด้วยอ่ะ!!! คริ ๆ ๆ เป็นวิชาที่ท้าทายความสามารถตัวเราจริง ๆ…ความเห็น (0)