อนุทิน 165261 - สัญญา พาลุน

“การมีส่วนร่วม” คือ การดำเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ ในบริบทที่ประกอบด้วยคณะบุคลากร และมีข้อมูลอันพึงมีประโยชน์ต่อบุคคล และองค์กรในการร่วมรับฟัง ร่วมคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และทบทวนผลการดำเนินงาน ภายใต้ความสามัคคีและความพึงพอใจ เพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน


โดย นายสัญญา พาลุน (รำเนง) : วันที่ 17 สิงหาคม 2562
เขียน 17 Aug 2019 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)