อนุทิน 165260 - นายช่างใหญ่

ชีวิตต้องสำเหนียกถึงภยันตรายที่อาจมาเยี่ยมกรายทุกที่ ทุกเวลา .. ความสงบจะช่วยบรรเทาเบาบางให้เราสามารถทรงร่างนี้ไปจนหมดสัญญาเช่าด้วยความสุขสวัสดี กะโรมิ .. ชุติปัญโญ

เขียน 17 Aug 2019 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)