อนุทิน 165249 - นายวันชัย สุดชารมย์

ปลาอะราไพม่า หรือ ปลาช่อนอเมซอนเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากแม่น้ำอเมซอนซึ่งแตกต่างจากปลาชนิดอื่นๆในวงศ์เดียวกัน และเป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ไวมากๆภายในเวลาเพียง 1–2 ปี สามารถมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 3–5 เท่าได้ปลาที่โตเต็มที่เท่าที่มีการบันทึกสถิติไว้คือยาว 4.5 เมตร มีน้ำหนักมากกว่า400กิโลกรัม

เขียน 16 Aug 2019 @ 16:32 ()

คำสำคัญ (Tags) #ปลาช่อนทะเล#ปลาช่อนน้ำจืด#ปลาขนาดใหญ่ความเห็น (0)