อนุทิน 165234 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๙๘

ความรู้…หากเวลาผ่านพ้นไป จะมีเหตุการณ์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ยิ่งยุคสมัยนี้ มีการเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้น ให้เราได้เรียนรู้มากมาย…สิ่งที่เราควรรับรู้ นั่นคือ การนำความรู้เดิม นำมาปรับ + ประยุกต์ใช้ ให้เกิดองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะฉันเห็นอะไรในบางอย่าง…นี่คือ การพัฒนาคนอย่างแท้จริง…เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)