อนุทิน 165233 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๙๗

๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เตรียมตัว…เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ที่ กทม. หมู่นี้การประชุมผลงานวิชาการ “ถี่” เพราะสายสอนเร่งหนีเกณฑ์ใหม่…บางท่านทำแบบรวก ๆ สุดท้ายต้องประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อหาข้อสรุป…ทำให้มีการประชุมในหลาย ๆ ครั้ง…ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง…ครั้งนี้ มีของลูกของแม่บุษเข้าด้วย ในการพิจารณาเอกสารประกอบการสอนซึ่งผ่านมาจากคณะ…(ความเป็น COI) ต่อกัน แม่บุษต้องออกจากที่ประชุม โดยให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทนในหัวข้อนี้ เพราะเป็นมารยาทและกติกา การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลใกล้ตัว ทำอะไรต้องระมัดระวัง!!! นี่คือ การทำงานราชการ…ใครไม่ปฏิบัติตาม แต่ฉันต้องปฏิบัติตาม เพราะกันตนเองในการที่ผู้อื่นนำมาว่าได้…สุดท้ายลูกแม่เตรียมส่งผลงานบทความวิชาการ + วิจัย ซึ่งได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว…ช่วงนี้ งานของนายหนักมาก ไหนจะสอนตามปกติ…ไหนจะเรียนต่อปริญญาเอก…ไหนลูกของนายจะคลอด…ไหนจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯลฯ…จัดสรรเวลาเอาล่ะกัน เพราะหากผ่านพ้นไปได้ นายจะรู้ผลของการกระทำด้วยตัวของนายเอง “ลูกแม่”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เก่งมากค่ะ ลูกไม้หล่นใต้ต้นนะคะพี่บุษ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ…