อนุทิน 165232 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๙๖

๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา…ร่วมเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ…จากที่ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ จากต้นเรื่องเหตุแห่งการร้องทุกข์…พบเห็นสิ่งหนึ่งจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ คือ ไม่รอบคอบ อ่านข้อกฎหมายไม่จบ…ทำให้เกิดประเด็นที่เจ้าทุกข์ต้องตั้งข้อกระทู้ เป็นเหตุแห่งทุกข์…ในที่สุด “ปัญญา” เท่านั้น ที่ทำให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ฯ เห็นสาเหตุ และติดตามมาด้วยวิธีการแก้ไข…นี่กระมัง!!! ที่เข้าเรียกว่า “ค้นพบสาเหตุ และจึงสรุปเรื่องเหตุแห่งปัญหา”…ขอบคุณความรู้ + ประสบการณ์ในการทำงานของฉันที่ผ่านมา ที่นำมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน ไม่ว่าจากที่มหาวิทยาลัยเอง และสามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)