อนุทิน 165152 - บุษยมาศ

อนุทนที่ ๒๕๙๐

จัดอบรมให้กับหัวหน้างานมา ๓ วันในวันนี้…วิ่งไป-วิ่งมาระหว่างทะเลแก้ว-วังจันทน์ สำหรับวันนี้ขออยู่ที่ทะเลแก้ว เพราะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ)…ความเห็น (0)