อนุทิน 165151 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๘๙

การที่หัดทำตัวเป็นผู้ฟังมากกว่าการพูด…ทำให้ได้ข้อคิดในการทำงาน นั่นคือ ระหว่างการเป็นผู้บริหาร…ผู้ปฏิบัติ ทำให้ฉันเห็นมุมคิดของทั้งสองฝ่าย…สุดท้าย อาจเป็นเพราะต่างคนต่างยืนอยู่คนละจุดของมุม จึงไม่สามารถเห็นปัญหา แง่คิดของอีกฝ่ายหนึ่ง…ดังนั้น หากใครยืนอยู่จุดไหนแล้ว จงพิจารณา พินิจพิเคราะห์ให้มาก ๆ และรอบคอบ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)