อนุทิน 165131 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๘๗

มนุษย์…ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ถึงจะทำให้ทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)