อนุทิน 165127 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๘๖

เธอชอบเล่น TikTok…พี่ฟ้าคราม แม่เด็ก Gen Alpha…ใครว่าเด็กไม่มีความสามารถ เด็ก ๆ ทุกคนมีความสามารถ แต่ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ สิ่ง ที่พวกเธอจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ สิ่งแวดล้อมมากกว่า ที่จะได้รับโอกาสนั้น ๆ…ปีนี้ พี่สกายก็เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนแล้วเช่นกัน คุณครูย่านึง…สอนพี่สกาย ครูย่านึงดีใจที่สอนลุง สอนพ่อเพรียงแล้วก็ ได้มาทันสอนพี่สกาย (หลาน-ลูก) อีก…

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)