อนุทิน 165114 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๘๓

จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากร มรภ.พิบูลสงครามเสร็จเรียบร้อยแล้ว…เตรียมให้แต่ละคณะส่งอัตราที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ว่าจะเตรียมเปิดหลักสูตรใดบ้าง สาขาใดในอีก ๔ ปีข้างหน้านี้ความเห็น (0)