อนุทิน 165113 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๘๒

เริ่มจัดอบรมในการพัฒนาบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัย…มีผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยใหญ่ก็เข้ามาร่วม รวมแล้วร่วม ๙๐ คน ทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย…เตรียมทำหลักสูตรใหม่อีกประมาณ ๑๐๐ กว่าหลักสูตรในการพัฒนาคนที่จะให้ก้าวทันกับโลกปัจจุบัน และไปต่อในโลกของอนาคต…ขอบคุณทีมงานน้อง ๆ ของกองบริหารงานบุคคล ที่ช่วยเป็นมดงานในการขับเคลื่อนการอบรม

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)