อนุทิน 165099 - ชัยเชษฐ เลขยัน

การปลูกในพื้นที่ลาดเอียงเพื่อรักษาหน้าดิน จะต้องปลูกหญ้าแฝกให้ชิดติดกัน ถ้าเป็นกรณีแฝกเปลือยให้ปลูกห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อน้ำจะได้ละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดิน รากของหญ้าแฝกสามารถดูดธาตุอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้ ดูแลรักษาให้หญ้าแฝกแข็งแรงและแตกกอ เมื่อเวลาฝนตก น้ำฝนจะพัดพาเอาหน้าดินและตะกอนไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง หญ้าแฝกสามารถทำหน้าที่เก็บกักตะกอนไม่ให้ไหลไปตามน้ำ เป็นการสร้างหน้าดินขึ้นมาใหม่ และยังทำหน้าที่ลดความแรงของกระแสน้ำให้ช้าลงได้

เขียน 02 Aug 2019 @ 09:31 ()

คำสำคัญ (Tags) #การปลูกหญ้าเเฝกความเห็น (0)