อนุทิน 165073 - ต้นโมกข์

สำนวนประจำสัปดาห์

To tide somebody over (until) = การทำให้มีชีวิตรอด, สนับสนุน, หรือจัดหาให้คนบางคน จนถึงเวลาในอนาคต โดยมากจะเป็นการให้ยืมเงิน เช่น

We have enough food in the fridge to tide us over until next weekend. เรามีอาหารเหลือมากในตู้เย็น อาหารนี้เลี้ยงเราได้ถึงสุดสัปดาห์หน้า

…………….

เขียน 31 Jul 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)