อนุทิน 165069 - นวพล แก้วสุวรรณ

19 กรกฎาคม 2562 เสร็จสิ้นภารกิจกับการเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561ในการปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมได้ส่งมอบปณิธานสู่กรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชุดใหม่ ประจำปี 2562 กิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นระยะเวลา 1 ปีในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการตอบแทนคณะและมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติกิจกรรมในนามของคณะ และมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม เผยแพร่วิชาการ ศักยภาพ ให้แก่ชุมชนและระหว่างมหาวิทยาลัย || สิ่งที่ได้มากกว่าประสบการณ์อันมีค่า คือ มิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมทีมที่มาจากต่างคณะ มีทั้งความเหนื่อย ความสนุก สุข ทุกข์ เศร้า ไปพร้อมๆกัน วันนี้หมดภารกิจในจุดนี้แล้ว ทุกๆคนล้วนมีเส้นทางในหน้าที่หลักของตัวเอง แต่ยังไงวันนึงเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ขอบคุณคณะ ขอบคุณพี่ๆทีมสโม พี่หน่อย พี่เต้ย พี่จ๋อม พี่ๆน้องๆสโม 61 ที่ดูแลกัน ร่วมมือกันตลอดระยะเวลา 1 ปี เราเดินทางไปทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยมาก หลังจากนี้ คือ มิตรภาพ ที่จะไม่ลืมกันเพราะวีรกรรม มีให้เมาท์มอยเสมอ #รักทุกคน #สโม61??ความเห็น (0)