อนุทิน 165063 - prayat duangmala

การเรียนรู้ทำให้เกิดประสบการณ์..ขณะเดียวกันถ้าประสบการณ์ไม่นำมาพัฒนาตนเองก็อาจทำให้มีปัญหาได้เช่นกัน

เขียน 31 Jul 2019 @ 09:56 ()


ความเห็น (0)