อนุทิน 165062 - prayat duangmala

การไม่วาง..ทำให้เกิดทุกข์..การยึดมั่น..ทำให้เกิดความ มีตนมีตัว..

เขียน 31 Jul 2019 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)