อนุทิน 165058 - ต้นโมกข์

ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนในประเทศไทย: คุณค่าในร่องรอย ตอนที่ 1

การบ่งชี้ร่องรอยเชิงประวัติศาสตร์ของเพศสภาพรักเพศเดียวกันของผู้หญิง และความเป็นเลสเบี้ยนเป็นสิ่งที่หาได้ยากในบริบทของวัฒนธรรมและสังคม ประเทศไทยก็เหมือนๆกัน นักวิชาการหลายคน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ได้เขียนประวัติศาสตร์ของพวกรักเพศเดียวกันชาย และกลุ่มสังคมชอบเพศเดียวกันอย่างคล่องแคล่ว อย่างไรก็ตาม ความเป็นเสลเบี้ยนแทบจะไม่เคยถูกตั้งคำถามเชิงประวัติศาสตร์ในเรื่องเพศภาวะของไทย (Thai gender) และเพศสภาพเลย (sexuality)

ส่วนหนึ่งของความไม่สมดุลนี้ อย่างน้อยก็ในวรรณกรรมเชิงวิชาการ คือการหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหาได้ยาก การอ้างอิงที่มีจำนวนน้อยที่เกิดขึ้นจริงกลับไปอยู่ที่ชนชั้นสูง และกระจัดกระจายไปตามเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มิได้หมายความว่า ภาระการเขียน “ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนของไทยจะถูกยกเลิกไป

การเขียนประวัติศาสตร์แน่นอนว่าต้องจัดการข้อห้ามทางสังคม (social taboos) ที่ปกปิดความเป็นเลสเบี้ยน และเพศสภาพของผู้หญิงเป็นอย่างมาก การมองประวัติศาสตร์ของประเทศไทยร่วมสมัยที่ให้ความใส่ใจกับความใกล้ชิดของเพศเดียวกัน, ความปรารถนาอารมณ์, หรือการผูกติดระหว่างผู้หญิง สามารถที่จะให้ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า (valuable insight) และนำไปสู่การจัดการเพศภาวะ (gender) และเพศสภาพ ที่จำเป็นในประวัติศาสตร์ของไทย

แปลและเรียบเรียงจาก

Emily Donald. Lesbian history in Thailand: value in traces.

เขียน 30 Jul 2019 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)