อนุทิน 165022 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๗๙

๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒…วันหยุด แต่ฉันไม่ได้หยุดวันที่ ๒๙ ออกเดินทางเข้า กทม. เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ๑๒ รายในคราวนี้…การส่งผลงานที่มีประเด็นต้องนำเข้าอนุฯ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)