อนุทิน 165018 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๗๖

ธรรมะ…แฝงอยู่กับชีวิตในทุก ๆ เรื่อง ขึ้นอยู่กับตัวเราว่า “จะทราบด้วยตนเองหรือไม่”…รู้ด้วย “ปัจจัตตัง”…สุดท้าย เมื่อรู้ “ได้เพียงแต่ ปล่อยวาง”…เพราะโลกมีไว้เพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)