อนุทิน 164997 - พี่มด

พี่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูของเด็กในสถานพินิจ

ด้วยภารกิจตามบทบาทหน้าที่ครู ที่ต้องมีชั่วโมงสอนนักศึกษา จึงถูกมอบหมายให้รับผิดชอบนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย มาไม่ต่ำกว่า 4 ภาคเรียน ได้พบเจอเด็กและเยาวชนที่หลากหลายความผิด หลากหลายพฤติกรรมและการแสดงออก มีทั้งนิ่งเฉย ไม่สนใจ กระตือรือร้น จนเหมือนม้าดีด แต่ที่เหมือนกันคือทุกคนอยากมีอิสระ อยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว นักศึกษาบางรายได้พบเจอเพียง 2 ครั้งก็ถูกศาลตัดสินให้ย้ายไปอยู่สถานพินิจที่ใหญ่กว่า หลายรายถูกปล่อยตัว บางรายอยู่นานจนครบเทอม และบางรายเข้า-ออกหลายรอบด้วยคดีเดิม ๆ โดยรวมดูมีความสุขในการเรียนแบบ กศน.ที่บูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน และปรับตามสภาพของกลุ่มเป้าหมายและข้อจำกัดของสถานที่ ครูเองก็มีความสุขที่ได้สอน นักศึกษาก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้….

เขียน 25 Jul 2019 @ 14:08 ()

คำสำคัญ (Tags) #ครูของเด็กในสถานพินิจฯความเห็น (0)