อนุทิน 164977 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่เที่ยง = เป็นทุกข์

เขียน 24 Jul 2019 @ 07:32 ()

คำสำคัญ (Tags) #อริยสัจ#คีตปัญญา#ด้วงแมงแสดงธรรมความเห็น (0)