อนุทิน 164937 - ชัยเชษฐ เลขยัน

หญ้าแฝก หญ้าแฝก มีประโยชน์หลากหลาย สามารถปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้พืช ป้องกันการชะล้างหน้าดิน การปรับปรุงโครงสร้างของดิน ตลอดจนปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจาก หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวนมาก และเจริญในแนวลึกมากกว่าด้านข้าง ประกอบกับหญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีโลหะหนัก ลักษณะดังกล่าว จึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และดูดซับโลหะหนักจากดิน หรือ จะปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นดินสำหรับไม้ผลก็ได้เช่นกัน หากภายในบ้าน หรือ ที่ดินสวนเกษตรของคุณต้องการปรับปรุงโครงสร้างดินเปรี้ยวดินเค็มหรือหน้าดินพังทลาย เราก็มี วิธีปลูกหญ้าแฝก แก้ปัญหาดินอย่างยั่งยืนตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาฝากคุณกันค่ะ

เขียน 22 Jul 2019 @ 09:02 ()

คำสำคัญ (Tags) #ประโยชน์ของหญ้าเเฝกความเห็น (0)