อนุทิน 164936 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๗๔

ฝึกตนเองให้เป็นคนที่คิดถึงผลของทั้งสองด้านเสมอ…แล้วนำมาชั่งน้ำหนักว่า ควรทำหรือไม่ควรทำ…มีคนบอกให้กระทำ แต่สำหรับคนกระทำ คือ ตัวเราว่าจะตัดสินใจเช่นใด…ต้องฝึกมีความเป็นตัวของตัวเองให้มาก ๆ และพี่งพาตนเองให้ได้ให้มากที่สุด…มีเหตุผลให้กับตัวเองเสมอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)