อนุทิน 164935 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๗๓

จิตที่ฝึกมาดี…ย่อมนำมาซึ่งผลของความคิดดี พูดดี และกระทำดี

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)