อนุทิน 164924 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๗๐

แค่ดูคนออก…บอกคนเป็น…นี่คือ การใช้ชีวิตที่ประสบผลสำเร็จแล้ว

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)