อนุทิน 164923 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๙

การพัฒนาประเทศ…ตั้งอยู่บนความเหมือนและความแตกต่างทางด้านความคิด เพราะสิ่งที่มีทั้งเหมือนและแตกต่าง ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาและเป็นพลังในการขับเคลื่อน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)