อนุทิน 164898 - ต้นโมกข์

คำที่ใช้ได้หลายความหมาย

Coast = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ชายฝั่ง ริมทะเล ชายหาด เช่น

She drove along the beautiful coast. หล่อนขับรถไปตามชายหาดที่สวยงาม

Coast = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า ทางลาด หรือลงไปโดยไม่ต้องมีการผลัก เช่น

He was able to coast downhill on his bicycle. เขาไหลลงจากเขาบนจักรยานได้โดยง่าย

…………………

เขียน 19 Jul 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)