อนุทิน 164895 - นาวี ทองฤทธิ์

เข้าร่วมกิจกรรมจัดสร้างศูนย์ศาสตร์พระราชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. กระผมได้เข้าร่วมการจัดสร้างศูนย์ศาตร์พระราชา โดยมีหน้าที่ในการยกถุงดินเก็บเศษขยะและก้อนหิน ในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ
เขียน 19 Jul 2019 @ 15:32 () แก้ไข 19 Jul 2019 @ 15:34, ()


ความเห็น (0)