อนุทิน 164875 - ศิรดาพร ชัยวัฒน์จตุพร

เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น จึงนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงแนะนำให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสนองความต้องการของตลาด โดยใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดังนี้

รูปที่ 1 การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน

1. ควรปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ในอัตรา1-2 ตัน/ไร่

รูปที่ 2 การปรับสภาพความเป็นกรด-เบส

2.การปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดิน โดยการใส่ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือแร่โดโลไมท์ อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่

รูปที่ 3 เตรียมเมล็ดพันธุ์

3. เมล็ดพันธุ์ อาจมีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียติดมา จึงควรแช่เมล็ดพันธุ์ผักในน้ำที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาทีก่อนปลูก วิธีการเช่นนี้นอกจากจะเป็นการกำจัดเชื้อโรคแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์งอกอย่างสม่ำเสมอ และหากพบการระบาดของโรคราน้ำค้างหรือโรคใบจุด ให้คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี เมทาแลคซิน 35% และ ไอโปรไดโอล อัตรา 10 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

รูปที่ 4 เพิ่มธาตุแคลเซียมในดิน

4.ก่อนปลูก หรือหลังปลูก ควรเพิ่มธาตุอาหารในดิน เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และโบรอน เป็นต้น

รูปที่ 5 การกำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีการดักกาว

5.การกำจัดศัตรูพืช ซึ่งทำได้หลายวิธีคือ ใช้กาวเหนียวสีเหลือง ทาแผ่นพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่มีสีเหลือง แล้วนำไปวางอยู่เหนือระดับยอดผักประมาณ 1 ฟุต ระยะห่าง 4x4 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ใช้กับดักประมาณ 60-80 อัน การใช้กับดักแสงไฟ โดยใช้หลอดไฟสีม่วงหรือสีน้ำเงิน แขวนหลอดไฟห่างจากพื้นดินประมาณ 1.5 เมตร แล้ววางภาชนะใส่น้ำรองรับด้านล่าง พื้นที่ 1 ไร่ให้ใช้กับดักแสงไฟ 2 จุด การใช้พลาสติกสีเทา-เงินคลุมแปลง จะช่วยลดการระบาดของแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และไร ได้ การใช้สารสกัด จากพืช เช่น สารสกัดสะเดาหรือจากสมุนไพร ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหากวิธีการดังกล่าวยังไม่ได้ผลให้ใช้สารเคมี แต่ควรใช้อย่างถูกต้องตามชนิดและอัตรา รวมทั้งทิ้งระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สารเคมีสลายตัวด้วย

เขียน 18 Jul 2019 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)