อนุทิน 164857 - สกล ธีระวรัญญู

เรียนฟรีออนไลน์สำหรับคุณครูและนักการศึกษา “การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้” หรือ Outcome based education เรียนฟรีและรับประกาศนียบัตรที่ https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT-MOOC+kmutt011+2019_T1/info

เขียน 17 Jul 2019 @ 06:09 ()

คำสำคัญ (Tags) #outcome#OBEความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พุธวิ่งนิดหน่อยยืดเส้นยืดสาย