อนุทิน 164840 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๗

บ้านของเรา…

บ้านของใคร ของใครก็รัก เรือนเขา

บ้านของเรา หนอเราก็เฝ้ารักปอง

บ้านฉันมีนกร้อง ส่งเสียงทองร้องขัน

มีไม้ไพร พฤกพร้อม

ก้านพยอม หอมหวล นวลอ่อน

ละมุนละม่อม ออมขวัญ

มีพริ้วเพลง ผูกพัน

เพ้อรักอัน รอท่าความเห็น (0)