อนุทิน 164839 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๖

ว่าที่ ดร. ๔ หนุ่ม ๔ มุม…จงมีความมานะ พยายามและความอดทนนะคะ…ปริญญาเอก ปีนี้ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาจารึกตะวันออก…

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกนายเองความเห็น (0)