อนุทิน 164833 - ต้นโมกข์

คำที่ใช้ได้หลายความหมาย

Handle = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ด้ามจับ เช่น

The handle helps you open the drawer. ด้ามจับช่วยให้เธอเปิดลิ้นชักได้

Handle = คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า จัดการ หรือ กำกับ หรือ ควบคุม เช่น

A secretary handles office communication. เลขานุการจัดการเรื่องการสื่อสารภายในที่ทำงาน

……………

เขียน 14 Jul 2019 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)