อนุทิน 164817 - สุริยาวุธ ชาญไชย

มีเมตตาปรารถนาให้เป็นสุข..ผู้น้อยจักไร้ทุกข์เกษมศรี.. หัวหน้างานเป็นผู้นำกระทำดี..มีเมตตาเป็นศรีประจำตน.. กรุณา ปรารถนาให้พ้นทุกข์..แสดงตนช่วยคนสุขด้วยทุกหน.. ทุกข์ของผู้ร่วมงานเหมือนทุกข์ตน..แบ่งทุกข์ให้หลุดพ้นด้วยกรุณา.. ยินดีเมื่อได้ดี ดีใจด้วย..มุทิตา นำช่วยสวยหนักหนา.. ผู้ร่วมงานซาบซึ้งตรึงอุรา..ผู้นำพาให้เกิดขวัญกำลังใจ.. กระทำตนเป็นคนกลางทุกทางที่ ..อุเบกขา นำชี้ให้ผ่องใส.. ธรรมะของผู้นำประจำใจ..พรหมวิหารสี่นี้ไซร้แจ่มใสเอย.. (สุบินรัตน์ รัตนศิลา 2543)cr.suriyawut (ครองตน ครองคน ครองงาน/บริหารคน(เพชรทุกเม็ดล้วนสำคัญเพราะทุกคนคือเพชร) บริหารงาน บริหารระบบ /4 M (man คือ ซุปเปอร์แมน ทุกคนคือซุปเปอร์แมนของผู้เรียนทุกคนมองดาวดวงเดียวกัน###**New Director Road Map.หลักธรรมนำใจ%

เขียน 12 Jul 2019 @ 13:12 ()


ความเห็น (0)