อนุทิน 164815 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๕

ย่าจะเล่นกับเธอได้…ก็ตอนช่วงนี้เองนะคะ “พี่ฟ้าคราม”…ความสุขที่ได้เล่นกับเธอ Love you so much…หัวใจเป็นทุกข์ เหมือนถูกอุทัต ต้องตกเป็นทาสรักเธอ…คริ ๆ ๆความเห็น (0)