อนุทิน 164814 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๔

วุฒิใดก็ไม่สู้…ว่ารู้ทักษะ (Skill) อะไรใหม่…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง (คนทำงานด้านบุคคลมาร่วม ๓๐ ปี)ความเห็น (0)