อนุทิน 164807 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๖๑

จุดอ่อนของฉัน…อยูที่หัวใจ คริ ๆ ๆ…”แม่สาวน้อยของย่า”ความเห็น (2)

น่ารักหลานย่า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว…ผ้าขาวที่เราบรรจงสร้างขึ้นค่ะ