อนุทิน 164803 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๗

คนราชภัฏ…คือ คนของพระราชา

และยังมีผู้ที่เห็นคุณค่า และความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ…ความเห็น (0)