อนุทิน 164790 - ฮาดิส โกมุก

สวัสดีคณาอาจารย์ และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ผมนาย ฮาดิส โกมุก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่2 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าเป็นวันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงเช้าได้ทำแผนที่เดินดินและระบายสีพูดคุยกันเรื่องความคืบหน้าของการทำงานว่ามีอะไรผิดพลาดและอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง ว่างแผนทำงานในวันต่อไปว่าจะทำอะไรต่อ ช่วงกลางวันได้ซื้อข้าวที่โรงอาหารมากินในศูนย์ฝึกส่วนช่วงบ่ายทำการตัดรูปทำโครงสร้างภายในองค์กร ช่วงเย็นรอฝนหยุดแยกย้ายกันกับ

เขียน 10 Jul 2019 @ 17:03 () แก้ไข 22 Jul 2019 @ 18:54, ()

คำสำคัญ (Tags) #ฝึกงานความเห็น (0)