อนุทิน 164785 - prayat duangmala

อีกสองวันก็ต้องทำงานจิตอาสาอีกครั้งหลังจากเดินทางจากอุดร..เข้าสู่ขอนแก่น หลัง มข.บ้านโนนม่วง.จัดชั้นอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน นักเรียนนักศึกษาทั่วไป

เขียน 10 Jul 2019 @ 08:12 ()


ความเห็น (1)

เดินทางปลอดภัยนะครับ